Kiss-børn og Kidd-børn

KISS-børn og KIDD-børn

  1. KISS-børn (0-1 år): Det er børn, der efter fødslen har en ubalance eller låsning i muskler og led i den øverste del af nakken. KISS står for ”Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain”.
  2. KIDD-børn (4-6 år): Det er børn med låsninger, som ikke er blevet opdaget i de tidligere år. KIDD står for ”KISS-Induced Dysgnosi og Dyspraxi”.

KISS-børn har ofte en favoritside at dreje hovedet til, hvilket kan medføre asymmetrisk eller skævt kranium. De kan, når de ligger på ryggen, danne en C-form til siden. Når barnet sidder/holdes, laver det ”flitsbue” bagover, hvor hovedet og øvre del af kroppen bevæger sig bagover. Man kan også opleve, at barnet foretager asymmetriske bevægelser af arme eller ben – dvs. barnets ene side bruges mere end den anden. KISS-børn græder ofte en del, især eftermiddag og aften. De kan være mere urolige end andre spædbørn. De kan have problemer med luft i maven med medfølgende mavesmerter og generelt virke utilpasse. KISS-børnene kan rent motorisk være lidt bagud ... man kan også opleve, at de f.eks. springer kravlefasen over og begynder at gå.

Forekomsten af KISS skyldes en låsning øverst i barnets nakke på grund af barnets uhensigtsmæssige stillinger inde i moderens mave eller selve fødslens forløb. Opstår der en låsning i nakken, påvirkes rygmarven og nerverne, som løber fra rygmarven og ud i resten af kroppen. Låsninger kan ske ved helt normalt forløbende fødsler på grund af jordemoderens træk i barnets nakke. Låsninger opstår dog især ved vanskelige fødsler, der har taget meget lang tid. De kan også opstå ved de kortere fødsler ... eller ved fødsler, hvor der blev brugt hjælpemidler som f.eks. sugekop.

KIDD-børn er en aldersmæssig fortsættelse af KISS-børn. Symptomerne har været der siden fødslen, men er bare ikke blevet opdaget. Børnenes motoriske udvikling kan, på grund af påvirkning af rygmarven og nervesystemet, være langsommere eller sat tilbage. De kan være motorisk usikre, lidt klodsede, og undgår måske udfordringer såsom at klatre i træer, balancere, dyrke sport eller at cykle. De kan klovne lidt rundt for at dække over aktiviteter eller sportsgrene, de ikke kan udføre. Derudover kan børnene være hypersensitive og ikke have lyst til berøring. De kan tilmed undgå leg med andre børn. Andre KIDD-børn kan dog være lige modsat, hvor de undertrykker det at have ondt og være ængstelige.

KIDD-børn er ofte urolige i skolen. De kan tage længere tid om at lære at tegne og skrive. De kan have svært ved at koncentrere sig og sidde stille. Mange af børnene oplever hovedpine, dette kan opleves helt fra skolestart til præpubertet og pubertet.

Behandling af KISS- og KIDD-børn

Et KISS- og KIDD-barn behandles ved at foretage en omhyggelig undersøgelse af barnet, hvor der spørges grundigt ind til barnets historie og symptomer. Behandlingen foregår ved lette tryk på muskler og led for at løse op for låsningen eller låsningerne og derved sikre sig, at nervesystemet kan fungere optimalt. Behandlingen er smertefri og er tilpasset hvert enkelt barn.

Gode råd ...
Kiropraktisk behandling af gravide og babyer ...