Priser

TLF: 86 321 321

Priser og tilskud


Hos FamilieKiropraktik ydes der tilskud fra den offentlige sygesikring til alle behandlinger og der KRÆVES IKKE HENVISNING FRA EGEN LÆGE for at få tilskud.


Der gives tilskud fra ”Danmark” til alle behandlinger og røntgenundersøgelsen, se mere på www.sygeforsikringendanmark.dk … En lang række forsikringer dækker behandling hos os. Spørg dit forsikringsselskab eller din arbejdsplads, hvis du er i tvivl. Det er vigtigt at tage kontakt til dem, før du påbegynder behandlingen!


Betaling finder sted efter hver behandling. Du kan betale med Dankort, Visa/Dankort (ikke MasterCard), med kontanter og Mobilepay. Du kan læse mere om priser på Dansk Kiropraktorforenings hjemmeside på: http://www.danskkiropraktorforening.dk/
Datapolitik

DATAPOLITIK OG INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM PATIENT HOS FAMILIEKIROPRAKTIK APS


1. Baggrund og dataansvarlig

1.1 FAMILIEKIROPRAKTIK ApS driver virksomhed som autoriseret kiropraktor.

1.1.1 Dataansvarlig for dine personlige oplysninger er:

1.1.2 FAMILIEKIROPRAKTIK ApS, CVR 32348475

1.1.3 Kontaktperson for henvendelse vedrørende behandlingen af dine oplysninger er Stine Kristensen, som kan kontaktes på info@familiekiropraktik.dk eller 86 321 321.

1.2 Som led i behandlingen af dig som patient modtager og behandler vi en række personlige oplysninger om dig.

1.2.1 Denne datapolitik informerer dig om dine rettigheder når vi behandler dine personlige oplysninger. Den informerer dig også om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personlige oplysninger.


2. Formålet

2.1 Formålet med indsamling, behandling og videregivelse af dine personlige oplysninger er 1) at kunne give dig den aftalte behandling, 2) håndtere betaling for dine behandlinger, 3) stille nogle af dine helbredsoplysninger til rådighed for dig og andre sundhedspersoner, som lovligt kan indsamle dine helbredsoplysninger (herefter “Formålet”).


3. Personoplysninger/personlige oplysninger

3.1 Personoplysninger/personlige oplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som person.

3.2 Almindelige oplysninger og CPR-nr.

3.2.1 Vi indsamler almindelige oplysninger om dig, for at kunne opfylde vores aftale om behandling af dig.

3.2.2 Vi indsamler de oplysninger dit sygesikringskort indeholder, herunder navn, adresse, alder, køn, CPR-nr. sygesikringskortet køres igennem vores scanner.

3.2.3 Vi indsamler også din mail og mobilnummer, så vi kan kontakte dig og sende dig reminder om dine aftaler hos os.

3.2.3. Vi indsamler dit CPR-nr. for at kunne indberette dine regninger til Sygeforsikring “Danmark”, for at afregne med din forsikring og for at kunne indberette til det offentlige, i det omfang vi er forpligtet hertil.


3.3 Helbredsoplysninger (særlig kategori af oplysninger/følsomme oplysninger)

3.3.1 Vi indsamler og behandler dine helbredsoplysninger efter reglen i databeskyttelseslovens § 7, 3. Det gør vi fordi vi er underlagt tavshedspligt jf. sundhedslovens regler herom:

3.3.1.1 Styrelsen for Patientsikkerhed – Patienters retsstilling/Tavshedspligt

3.3.2 Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger om dit helbred, som du giver os.

3.3.3 Vi indsamler og behandler også helbredsoplysninger om dig som vi får via vores undersøgelser og behandling af dig.

3.3.4 Med dit forudgående mundtlige samtykke indsamler vi også, hvis påkrævet af hensyn til din behandling, helbredsinformationer fra andre sundhedspersoner. Det kan f.eks. være din egen læge.

3.3.4.1 Nogle af de oplysninger vi indsamler om dig, er oplysninger, som vi vurderer er nødvendige for at kunne behandle dig. Hvis du ikke giver os de nødvendige oplysninger, kan vi i disse situationer ikke behandle dig forsvarligt.

3.3.5 Vi behandler kun personlige oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. Det samme gælder omfanget af de personlige oplysninger, vi indsamler. Vi indsamler kun de personoplysninger vi har brug for, for at kunne opfylde Formålet.

3.3.5.1 Vi anvender ikke dine personlige oplysninger til andre formål end det oplyste Formål.

 

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

4.1 Vi stiller oplysningerne i din journal til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, så de med dit samtykke, kan indhente de helbredsoplysninger, vi har indsamlet og behandlet om dig.

4.2 Vi kan også videregive dine personlige oplysninger i anonymiseret form til statistik eller videnskabelig brug.

4.2.1 Når vi videregiver/stiller dine personlige oplysninger til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver dataansvarlig for de modtagne personlige oplysninger.

4.2.1.1 De skal opfylde deres egen informationspligt over for dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine personlige oplysninger.


5. Sletning af dine personlige oplysninger

5.1 Vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger så længe du er aktiv hos os/så længe vi er forpligtet til at opbevare dine journal.

 

6. Sikkerhed og beskyttelse

6.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondatalovgivningen.

6.1.1 Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi uden nødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

6.2 Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, herunder behandlere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger.

6.3 Kun vores behandler og sekretær har adgang til dine helbredsoplysninger.


7. Dine rettigheder

7.1.1 Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig samt modtage en kopi af dem, herunder få dem overført til en ny kiropraktor.

7.1.2 Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

7.1.3 Du har til en hver tid ret til at få slettet dine personoplysninger, jf. dog punkt 5.

7.1.4 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist.


Dine rettigheder efter denne datapolitik berører ikke dine rettigheder efter sundhedsloven, herunder din ret til indsigt i din fulde journal.

FØLG OS


Find os på de sociale medier:

TELEFONTIDER


Der kan kun ændres tid/meldes afbud telefonisk.


Mandag & Onsdag: 08:00 til 17:00

Tirsdag & Torsdag: 08:00 til 12:00

Fredag: LUKKET


Copyright © FamilieKiropraktik. All Rights Reserved.